Kaitseliidu väljaõppes automaadi AK4 kasutamiseks on vaja sooritada relvaeksam.
Relvaeksami sooritamise võimalus on üks kord kvartalis.

Relvaeksamit ei pea sooritama need, kes on selle sooritanud varem Kaitseliidus või kes on Kaitseväe tegevteenistuses.
Relvaeksami eel AK4 materiaalosa õppe läbimiseks tuleb pöörduda oma jaoülema poole.

Relvaeksam jaguneb 3 osaks:
Eksam nr. 1: Ohutuseeskirja tundmise kirjalik valikvastustega test viie eksami piletiga lähtuvalt.
Eksam nr. 2: Relvade materiaalosa tundmise, relvade ohutu käsitsemise ning laskeasendite nõuetekohase kasutamise praktiline test.
Eksam nr. 3: Laskekatse. Igal laskekatsel saab lasta kuni üheksa (kolm korda kolm) proovi lasku ja kolm arvestuslikku lasku 100m distantsilt (arvestuse sooritamiseks peavad kõik 3 lasku olema märklehes).
Laskeoskuse kontrolli ebaõnnestumisel võib kaitseliitlane seda korrata järgmisel korralisel eksamil. Kui laskmiskatset ei sooritatud kahe kuu jooksul, tuleb kaitseliitlasel uuesti sooritada ka teoreetiline eksam.

UUS! AK 4 relvaõppe materjal

Galili relvaõppe materjal


Esmaabi materjal

Õiguslikud alused relva käitlemiseks

Kaitseliidu relvade käitlemise kord

Ohutuseeskiri OE 1.1 OE õpetamise kohta

Ohutuseeskiri OE 1.2 Relvade ja laskemoona käsitsemine

Ohutuseeskiri OE 1.5 Kuulmiskahjustuste vältimine  

Ohutuseeskirjad on kättesaadavad ka KV kodulehelt - Ohutuseeskirjad 
Samuti saate vajalike dokumentidega tutvuda TLM KL kodulehel - Viited

Relvaeksami materjalid