SS Uudised
07.09.2014

Kompanii rünnak suurõppusel Põhjakonn 6.-7.sept 2014

Õppus toimus Ida Virumaal, Sirgalas.
Põhja kompanii võitles vastaste poolel ja KL Viru malev kaitses Sirgala asulas.
KL Tallinna, Järva ja Rapla malevatest osales pataljon, milles võitles 3 kompaniid.
6.september laupäev.
Hommikupoole toimus õpe instruktorite ja jaoülemate juhendamisel. Seejärel rünnakukäsu andmine maastikumaketil --valged silikaadid on rünnatavad hooned.

Seejärel veokitega lähtealale Sirgalast põhja poole.
Lähtejoonelt liikusime rühmadega Sirgala asula peale: läbi võsa, metsa, üle põlveni veega aladel. Vahepeal läbi datšade  ala.


Esimest korda tegime sellist pikka lahingoperatsiooni, mis kestis ca 8 tundi. Tavaliselt on meil suurem osa õppimine ja harjutuse-lahinguosa max 5-6 tundi. Peamegi tasapisi oma võimete piiri edasi nihutama.
Lahingutes tegutsesid aktiivselt vahekohtunikud, kelle määratud haavatuid evakueerisime lahtise furgooniga Medevac masinaga, milles julgestustiim, laskemoon ja meedikud (nn. Süüria sõja tüüpi masin).


Kuna ala läbiva kruusatee puhastamine osutus keeruliseks, liikusime rühmadega eraldi marsuutidel.  Sirgala keskosas vana katlamaja ja garaazikompleksi juures, kus 1. ja 2.rühm ründasid vastase tugipunkti saime lõpuks kompanii kokku.

Edasi liikusime asula keskossa, kus vastane oli kindlustunud 2 hoonesse.  
Esimest korda ründasime kindlustatud tugipunkti. Kella 20 paiku hakkas laskemoon lõppema.
Hakkasime ette valmistama gruppi, mis läheks laskemoona autole läbi metsa vastu—tegevus mida me pole ka seni harjutanud. Siis aga anti laupäeva õhtuks tegevuse lõpp ja liikusime tagasi laagrisse.
 
7.september pühapäev.
Hommikul kell 7 olime taas Sirgala asulast põhjas jalastunud ja alustasime rünnakujoonele liikumist. Seekord panime katma 6 kuulipildujat MG-3 ja ründasime kindlustatud hoonet otsaseina suunalt. Vastane oli rajanud lõike- ja okastraadist tõkked, millest ülesaamiseks kasutasime puitplaate ja laudu jm. käepäraseid vahendeid.
Pääsesime ka külgseinteni, kuid pidevalt määrati kaotusi, mistõttu tegime reorgi, et kell 9 rünnata kogu koosseisuga. Siis juba aga Endex ja saime ka vaadata seest hooneid, mida pidime ründama. Need olid seestpoolt tugevalt tõkestatud; kordidoride lagedes olid avad, millest alla visata granaate; kindlustatud KP pesad jne.
Tegime õppuse kokkuvõtted ning tagasi laagri alale.
 
 
Mis oli hästi:
  1. Suudame rühmade kaupa või kompanii koos liikuda läbi metsade ja erinevate alade. Muuseas alal oli VA 81mm miinipilduja ja näiteks Rapla-Järva ühiskompanii, mis liikus lagedatel, neile tellisid VA tulejuhid (kes olid lagedate servades) pidevalt miinipilduja tuld.
  2. JÜ-te ja RÜ-de asendamised toimisid lahingus hästi. Märgin et igast jaos kuni 2-l võitlejal on võimalik KL Koolis läbida 2015.a-l NAK ehk JÜ kursus.
 
Tegevused mida arendada:
  1. Enne operatsiooni algust tuleb anda rühmadele miinimum laskemoona ja kaasa võetava vee kogused. Näiteks MG-3 kohta 3000pdr ja Galili kohta 500pdr ja 3l vett võitleja kohta. Me võtsime liiga vähe moona kaasa, et suuta autonoomselt täita operatsioon ja metsade kaudu tagasi tulla. Vett tuleb taludest täiendada.
  2. Vaja on ründepioneeri gruppi, mis teeks traattõketest läbipääsusid-vajadusel puitmaterjale peale viies; lõhkab vastase hooneid jne. 
  3. Rünnakul peavad kaasas olema nii väiksed (ruumides sees kasutamiseks) kui suured suitsugranaadid (lagedate alade ületamiseks).
 

Uudised