SS Uudised
11.12.2013

Murru linnalahing 30 november-1 detsember 2013

Murru ja Rummu endiste vanglate linnakutes toimus 30.nov-1.detsembril Põhja kompanii korraldatud linnalahingu õppus.

Tegemist oli KL Tallinna maleva ainsa linnalahingu õppusega 2013.a-l ja Kaitseliidus ainsa kompanii taseme linnalahingu õppusega.

Põhja kompaniist osales 80 kaitseliitlast ja tegutsesime esmakordselt kompanii struktuuriga (Juhtimis-tagala rühm ja 3 Jalaväerühma). Kompaniid tugevdas Nõmme Tankitõrjerühm ja Ida kompanii Pioneerirühm ja maleva Täpsuslaskurite jagu.
  Vastutegevust tegi maleva Luurerühm ja Võitlusgrupp. 


Reedel 29.novembril võtsid rühmavanemad Plangu baasis välja varustuse. Esimest korda kasutasime lahendust, et iga RV pidi arvutama välja oma rühma vajaduse ja vastavalt sellele komplekteerima varustuse.

Põhja kompanii ülesanne oli: teostada motoriseeritud rännak Rummu alevikku, kus võtta enda kontrolli alla Haapsalu maanteest lõunasse jääv ala, et vastase spetsnazi üksused ei saaks teha varitsusi Haapsalu maanteel liikuvatele Kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele.


Laupäeval 30.novembril tegime veokitel rännaku Plangu baasist Murru endise vangla linnakusse, kuhu rajasime kompanii tagala. Seejärel algas rühmadele väljaõpe ning kella 1400-st jätkus väljaõpe juba olukorras, kus vastutegevus oli peal.

Kompanii ülesanne oli julgestada Murru ja Rummu endiste vanglate alad (kokku ca 1km X 500m). Selleks sai ala jagatud rühmade vahel ära ja iga 2 tunni tagant vahetasid rühmad vastutusalasid.

Harjutasime esimest korda Põhja kompanii õppusel rühmade väljavahetamist. Esimene vahetus võttis see aega ca 1 tund, teine vahetus aga oli juba oluliselt kiirem.

Lõuna ajal külastas õppust Kaitseliidu ülem brg-knd Meelis Kiili, kes tutvus positsioonidega ja käis rühmade juures ning küsis lahingplaanide kohta.


Vahepeal oli vastane hõivanud aherainemäe, mida läks tagasi võtma 2.rühm n-vbl R. juhtimisel, mida tugevdas JTR-i jagu. Hakkas lörtsi sadama ja mäenõlvad muutusid eriti libedaks. Sellele vaatamata õnnestus positsioon hõivata.

Õhtusel ajal tegi vastane mõned tulelöögid Murru vangla aladel. Rühmad ööbisid telkides ja JTR kompanii juhtimispunktis, mis asus Murru vangla õppehoones.
 

Pühapäev 1.detsember

Hommikul kell 0730 anti kompaniile ülesanne julgestada liitlaste õhutõrjekompleksi saabumist kell 0900 ja selle tööd Rummu vangla alal kuni kella 10-ni.

Kahjuks selgus kompleksi saabumise järel, et raketikompleksi asupaigaks plaanitud platsi ääred olid jäänud üle vaatamata ning vastane (LuureR) sai initsieerida 3 suundmiini ja 1 kaitselaengu, mistõttu õhutõrjekompleks loeti hävitatuks.

Siin oli minu viga, et ala kontrolli/demineerimisse ei kaasanud PioneeriR-a, kes tegeles kompleksi saabumise ajal hoopis hoones positsiooni kindlustamisega.

See ajalise survega ülesanne õpetas kui tähtis on iga taseme võitlejate ja ülemate initsiatiiv ning keskendumine põhiülesandele. 
Seejärel tõmbus kompanii Rummu alalt välja ja kell 1030 alustasime omakorda vastase väljasurumist Rummu vangla linnakust.

Lahinguetappide juhtimiseks sai määratud faasijooned: ÖÖ (lähtejoon); ALGUS (esimese majade grupi hõivamise järel); KOIDIK ( ala läbiva tee hõivamise järel) ning PÄEV (kui kogu ala hõivatud).

Lahingukogemust said kõik rühmad, lisaks toetas meid TT rühm, kes julgestas kahuritega pikemalt distantsilt.

Ühes rünnakusuunas tegutsesid koostöös 1. ja 2.jalaväerühm ning teises rünnakusuunas 3.JVR ja JTR

Kell 1240 oli Rummu endise vangla ala hõivatud ja kõlas käsk ENDEX ehk õppuse lõpp.

Siis juba lõpurivistus ja kokkuvõtted ning pärast lõunasööki alustasime kompanii kolonniga rännakut Plangu baasi. Relvade puhastamiseks mahutasime kõik ära relvaruumi ette koridori ja relvapuhastusruumi.


Usun et õppus näitas igaühele, kuidas toimib tema varustus—laupäeval oli päris talvine ilm, kuid pühapäeval sadas vihma.

Mida teha edaspidi paremini:

1) Rohkem drille teha, st. õppida jao ja rühma tasemel hoonetele lähenemist ning hoonete hõivamist.

2) Linnalahingus ja teistes taktika liikides on väga oluline igaühe initsiatiiv (altpoolt peab tulema infot, vajadusi, ettepanekuid). Näiteks: ühest hoonest leiti Murru vangla-ala makett, kuid sinna see jäigi.

3) Medevaci tiim oli esimesel päeval suuresti ootel, vahekohtunikel tulnuks määrata rohkem haavatuid.

Kokkuvõtvalt veelkord, et tegemist oli esimese kompanii taseme õppusega Põhja kompaniile ja seetõttu ilmnes väga palju korralduslikke asju, mida peame parendama.

Varasemad aastad oleme tegutsenud maksimaalselt tugevdatud rühmaga.


Kuna õppe osa jäi väheks, siis lühidalt öeldes hammas jäi verele. Teeme linnalahingu jao ja rühma taktikaõppe 2014.a kevadel.


Tänan kõiki kes osalesid ja ettevalmistustes osalesid!

ltn J. KÜ


Uudised