SS Uudised Taktikaline laskmine toimus Võrumaal, Nursipalu harjutusväljal ning oli sarnaselt varasemate aastatega korraldatud Kaitsejõudude Spordiklubi poolt." />
18.11.2014

Kaitsejõudude meistrivõistlused taktikalises laskmises

Taktikaline laskmine toimus Võrumaal, Nursipalu harjutusväljal ning oli sarnaselt varasemate aastatega korraldatud Kaitsejõudude Spordiklubi poolt.
Taktikaline laskmine on paljuski sarnane practical laskmisega kus iga laskeharjutus kujutab endas erinevat praktilist või päriselulist situatsiooni. Märgid tuleb positsioone vahetades lasta kiirelt ja täpselt aja peale. Tihti kasutatakse ka trahvimärke - pantvange, mida tabada ei tohi. Et olukorda veelgi dünaamilisemaks teha, pannakse märgid sageli ka liikuma. Kaitsejõudude võistluse eripäraks on nõue, et lastakse lahingvarustuses. Rakmed või vest peavad kaaluma vähemalt 10kg ilma vee ja laskemoonata ning kasutada tuleb killuvesti ja kiivrit. Kasutada võib vaid kaitseväe relvi, optiliste sihikute ning lisaseadmete kasutamine on keelatud. Liikudes vintpüssiga kaba õlast ära, peab relv olema kaitseriivistatud.

Harjutusi oli kokku 6: 2 vintpüssi, 2püstoli ning 2 kombineeritud rada kus tuleb kasutada nii püssi kui ka püstolit. 
Osalejaid 59, sealhulgas ka külalisvõistkond Belgiast, võistkondi kokku 16. 

Harjutused olid ehitatud huvitavad ning väljakutset pakkuvad, lasta sai erinevatest asenditest kaugustele 3-100m ning põnevust pakkusid ka korraks trahvimärgi tagant välja ilmuvad sihtmärgid. 


On olemas kõnekäänd: hea ettevalmistus on pool võitu ning puudulik ettevalmistus andis võistluse käigus korduvalt tunda nii relvakäsitsemise kui ka varustuse vallas - seega saab senisest enam männiku lasketiirus oskusi lihvides aega veeta.

Vaatamata keskpärasele sooritusele taktikalises laskmises, suutsid Tallinna Maleva esindajad lasta väga head tulemused staatilistel aladel, mis omakorda kindlustas üldvõidu.
Fotosid saab näha:
http://pildid.mil.ee/Kaitsej-udude-spordiklubi-meistriv-istlused-taktikalises-laskmises?page=1

V
õitleja T.

Uudised