SS Uudised NAK kestab üheksa nädalavahetust, lisaks tuleb läbida Kaitseliidu Koolis instruktori ja juhtimine praktikas kursused, ning lõppeb nädalapikkuse lõpuharjutusega Kotkalend." />
18.01.2015

NAK-i esimene nädalavahetus

NAK kestab üheksa nädalavahetust, lisaks tuleb läbida Kaitseliidu Koolis instruktori ja juhtimine praktikas kursused, ning lõppeb nädalapikkuse lõpuharjutusega Kotkalend.
Sellel väga edukal nädalal, õnnitlused Utrial teisele kohale tulnud meestele, algas viiele Põhjakompanii liikmele samuti võistlus – võistlus peamiselt iseendaga, et lõpetada nooremallohvitseri (NAK) kursus. NAK kestab üheksa nädalavahetust, lisaks tuleb läbida Kaitseliidu Koolis instruktori ja juhtimine praktikas kursused, ning lõppeb nädalapikkuse lõpuharjutusega Kotkalend. Kursuse lõpetanutel on pädevus täita JÜ ametikohta.
Esimese nädalavahetuse sisu oli sissejuhatav ja administratiivne. Kursuslastele tehti selgeks, mida meilt oodatakse ning milliseid oskusi kaheksa kuu jooksul omandama hakkame. Kursandid jagati kolme jakku, määrati esimese nv jaoülemad ning kursuse korrapidaja. Distsipliin on NAKis suurem kui muudel läbitud kursustel ning hommikud algavad rivistuse ning võimlemisega.
Laupäeval õppisime/tuletasime meelde taktikalisi tingmärke, maastikuskeemi koostamist ning oletatava vastase iseloomu ja taktikat. Kõige suuremaks väljakutseks õppuritele oli lahingukäsu (OPORD) koostamine, millele kulutasime suurema osa õhtust ning mida neli igast jaost sai instruktorite valvsa pilgu all ka anda.
Igaüks meist sai pühapäeval jaoga riviõpet läbi viia (seisangud, liikumised, pöörded, ülema juurde kutsumine jne), kasutades selleks konkreetseid elementaarseid käske ja termineid.
Kõrvajäänud reeglid:
1. JÜ räägib seda, mida ise tahaks jaoliikmena kuulda.
2. Maastikuskeem e skits tuleb teha alati natuke suurem kui on vastutusala, st joonistad välja ka veidi huvialast.
3. Alati mõtle enne, mida vastane võiks teha.
4. Ole professionaal, aga käitu nagu amatöör, st kõike ei tee õpiku järgi, improviseeri.
 
Kokkuvõttes õpetlik ja põnev sissejuhatav nädalavahetus. Ootan (ning loodan, et teised ka) suure huviga järgmisi nädalavahetusi, kui tegutseme maastikul, et saaks teadmisi praktikas proovile panna.
PS! Kotkalennule oleks väga vaja viiele tulevasele JÜ-le tuttavat jagu. Head kamraadid, kirjutage kalendrisse kuupäevad  16.-18. oktoober ja saage osa vägevast suurõppusest ning toetage moraalselt NAK-is õppivaid omasid.
Võitleja T, täiendas võitleja L.

Uudised