SS Uudised
24.02.2013

Eesti Vabariik 95, 24 veebruar 2013

Seoses pühapäevase Vabariigi 95.aastapäeva paraadiga annan väikese ülevaate läbi ühe tavavõitleja pilgu läbi.
Ülevaate eesmärgiks on ennekõike julgustada Põhjakompanii võitlejaid osalema seesugustel üritustel ka tulevikus. Selleks ei tule endalt palju anda, aga uskuge, vastusaadav emotsionaalne ja isamaaline "laks" on võimas.


Ettevalmistused paraadiks algasid mõned nädalad varem. Esimene proov hirmutas mind, nähes võitlejaid nii erariietes kui vormis, paljud puudusid ja olemasolevad võitejate teadmised/oskused rivis marssida kohati olematud. Järgmiste proovidega olukord muutus silmnähtavalt, rivikarp täitus, väljanägemine ühtlustus ja sammud ja tervitused muutusid kindlamaks. Laupäevane peaproov läks hästi ja kuivõrd tagasitulek Plangu baasi oli väga hiline ja pühapäevaks pidime olema juba kell 7.30 tagasi, siis kasutasid paljud võimalust ööbida Plangu baasis.

Vahemärkusena, et minule oli paraadil osalemine juba teine. Esimest korda osalesin 1995.a tol ajal Riigikaitse Akadeemia kooseisus kadetina. Seega on mul võrdlusmoment olemas. Pealtvaatajana olen mitmeid kordi käinud, aga võrrelda saab ikka võrreldavaid, seega osalemisi. Paraadi tseremoonias on edasiminek toimunud märkimisväärselt paremuse suunas: varustus sarnaseks, Vabaduse väljak on muutunud esinduslikuks ning sõjatehnikat ei pea ka enam häbenema, jms. Mäletan, et 1995.aasta tseremoonia päeval oli väga külm ja lumine ning peotseremoonia peeti hommikul vara, mistõttu oli ka vähem rahvast pealt vaatamas.

Niisiis, paraadipäeva hommikul jalastusime kella 10 paiku Kaitseliidu Peastaabi ees ja marssisime mõni aeg hiljem suunaga Vabaduse väljakule. Oodates üksuste paikapanekut, oli Kaarli puiesteel põgus kohtumine ka Põhjakompanii pealikuga, kes edastas eile üldlisti ka mõned fotod sellest. Üksused rivistusid Vabaduse väljakul ja seejärel tseremoonia algas. Tseremooniat oli tulnud vaatama palju rahvast, seda soodustas väga ilus päikeseline ja tuuletu ilm. Ma ei peatu pikalt tseremoonia detailidesse, kuid märkida tuleb ikkagi see, et meie proovid kandsid vilju. Kõik möödus hästi, arvestades, et kaitseliitlaste taust ja kogemus on erinevad ning aeg paraadi ettevalmistustesse on piiratud. Hümni laulmisega saime samuti hakkama.


Järgnevalt toimus taktsammul marssimine mööda Pärnu mnt Mere pst suunal. Rahvast oli mõlemad teepooled täis ja kõlasid paljud isamaalised ja toetavad hüüded, mis tekitasid häid tundeid. Meeldivad olid ka inimeste siirad lehvitused. Vabariigi aastapäev on meie kõigi pidupäev, kuid eristaksid siinkohal neid, kes nö tarbivad tseremooniat (pealtvaatajad) ja neid, kes pakuvad tseremooniat. Meie olime need viimased. Kuna meie pakkusime teistele isamaalikku tseremooniat, siis oli see meile justkui suurem pidupäev. Olen peaaegu veendunud, et kõik kes me osalesime, saime sellest väga hea positiivse laengu.

Naasesime Plangu baasi, misjärel toimus relvade hooldus, pakuti teed pirukatega ja siis olid kõik vabad pidustuste jätkamiseks lähedaste keskel. Kokkuvõtvalt veel niipalju, et pealtvaatajana osaleda on üks asi, aga osalemine annab Vabariigi aastapäevale hoopis uue mõõtme, mida saabki teada ainult läbi kogemuse. Siit üleskutse kõikidele Põhjakompanii kaasvõitlejatele, et iga võitleja peaks vähemalt korra seda fiilingut tunnetama. Tulevikus ootan aktiivsemat osalemist, uskuge, kahetseda ei tule!

Parimate tervitustega

lipnik I. S.
PKOMP 2.RÜ 

Uudised